Home > Finanse > Pomoc w odszkodowaniu – gdzie w Świdnicy?

Pomoc w odszkodowaniu – gdzie w Świdnicy?

pomoc w odszkodowaniu po wypadku

Wypadki komunikacyjne są przyczyną poważnych uszkodzeń uczestniczących w nich pojazdów, jak też obrażeń doznanych przez kierowców lub pasażerów. Ofiarami wypadków drogowych mogą stać się również piesi, rowerzyści lub osoby stojące na przystankach. Co do zasady, zadośćuczynienie za doznane straty materialne lub uszczerbek na zdrowiu wypłacane jest przez ubezpieczyciela z OC sprawcy. Czy zawsze jest ono adekwatne do rozmiaru szkody?

Pomoc prawna po wypadku – urealnienie kwot za naprawy pojazdów

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają tendencję do wypłacania odszkodowań opartych na zminimalizowanych stawkach roboczogodzin, uwzględnianiu nieoryginalnych części zamiennych lub na niskiej wycenie wartości samochodu. Właściciel pojazdu jest często zmuszony do dochodzenia swoich praw w sądzie.

W takich sytuacjach potrzebna jest mu specjalistyczna pomoc prawna po wypadku. Doświadczony adwokat jest w stanie skutecznie poprowadzić sprawę związaną z postępowaniem odszkodowawczym. Dzięki temu poszkodowany otrzymuje o wiele wyższą kwotę niż przyznana przez ubezpieczyciela.

Odpowiednie zadośćuczynienie za utratę zdrowia

Swój epilog w sądzie znajdują również sprawy sporne z tytułu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowani działający bez osób w pełni kompetentnych w tej problematyce, nie mają większych szans na uzyskanie zadowalającego rezultatu. Prawna pomoc w odszkodowaniu polega na wykazaniu ewidentnej winy sprawcy wypadku, w wyniku którego kierowca, pieszy lub rowerzysta doznał obrażeń. Na wysokość odszkodowania ma również wpływ ocena skutków utraty zdrowia na dalsze życie osoby poważnie kontuzjowanej, w tym na jej możliwości zarobkowe.

Brak znajomości przepisów i procedur odnośnie do spraw powypadkowych jest przyczyną znikomej skuteczności podejmowanych czynności. Kompleksowa pomoc prawna po wypadku (czytaj więcej) wiąże się z załatwieniem wszelkich formalności dotyczących działań negocjacyjnych i postępowania przed sądem. Warto zatem zwrócić się o pomoc w odszkodowaniu do specjalistycznej firmy, która zapewnia powodzenie w dochodzeniu roszczeń w należytej wysokości.